Ytong – pilierové tvárnice s otvorom

Ytong – pilierové tvárnice s otvorom sú vyrobené z autoklávovaného porobetónu kategórie I. Používajú sa ako skryté debnenia nosných a stužujúcich pilierov v stenách alebo stĺpoch so zvýšenými požiadavkami na prenos zvislých aj vodorovných síl, prieduchy na inštalačné šachty. 

Tento produkt je vypredaný.

Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

Ytong – pilierové tvárnice s otvorom

Tvárnice sú vyrobené z autoklávovaného porobetónu kategórie I. Používajú sa ako skryté debnenia nosných a stužujúcich pilierov v stenách alebo stĺpoch so zvýšenými požiadavkami na prenos zvislých aj vodorovných síl, prieduchy na inštalačné šachty. 

 • Rychlé a jednoduché piliere bez debnenia
 • Instalačné prieduchy bez sekania
 • Kompatibilné s tvárnicami Ytong
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

Norma/predpis

EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov

Profilovanie

Hladké (HL)

Spracovanie

Presne murovanie na tenké mal-tové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

Reakcia na oheň

Trieda A1 – nehorľavé
EN 13501-1

Odporučené vlastnosti omietok:

 • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) – podľa odporučenej skladby výrobcu.

 

Technické vlastnosti – pilierová tvárnica a murivo

značka pórobetónu:jednotkaP2-500
Pevnosť murovacích prvkov v tlaku fb (EN 772-1)[N/mm2]2,8
Objemová hmotnosť murovacích prvkov v suchom stave max.[kg/m3]500
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (P = 50%) λ10,DRY[W/mK]0,130
Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λU[W/m.K]0,137
Faktor difúzneho odporu µ5/10
Merná tepelná kapacita c[kJ/kg.K]1,0
Vlhkostné pretvorenie, súč. zmrštenia ε[mm/m]0,2
Prídržnosť[N/mm2]0,3
Charakteristická hodnota vlastnej tiaže muriva (ČSN EN 1991-1-1)[kN/m3]6,0
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1[N/mm2]1,92

Uvedené hodnoty sú bez vplyvu otvoru a betónového jadra.

 

Základné údaje – pilierová tvárnica

 
P2-500rozmery
tvárnicd × v × š
priemer
jadra
D
hr.
muriva
tepelný odpor

RDRY

tepelný odpor

RU

vzduchová
neprie-
zvučnosť
laboratórna
Rw
požiarna
odolnosť
spotreba
malty
na 1 m² muriva
smerná
prácnosť
murovania
kusov na
paletě
typ[mm][mm][mm][m²K/W][m²K/W][dB][min][kg/m²][h/m3][ks]
PIL 300599×249×3002003002,312,1948REI 1803,01,8512
PIL 250599×249×2501502501,921,8247REI 1802,51,8512

Uvedené hodnoty sú bez vplyvu otvoru a betónového jadra.

Základné údaje betónového jadra / piliera

Betón C 25/30; výstuž B500B; krytie výstuže 25 mm
tvárnice
typ
priemer
jadra
objem
jadra
výstuž
max. cca
spotreba betónu pre výšku 0,25 až 3,00 m…
0,25 m0,50 m1,00 m2,75 m3,00 m
[mm][dm3/m][kg/m][dm3][dm3][dm3][dm3][dm3]
PIL 30020031,4011,87,8515,7031,4086,3594,20
PIL 25015017,667,04,428,8317,6648,5752,98

Uvedené hodnoty sú orientačné.

  Ďalšie informácie

  Výrobca

  Ytong

  Značka

  Typ tehly

  Rozmery

  599×249×250, 599×249×300

  Technické listy

  Youtube videá