Ytong Lambda YQ – Tepelnoizolačná tvárnica

 13.34
(vrátane DPH)

V roku 2016 Ytong predstavil NOVINKU – tepelnoizolačnú tvárnicu Lambda YQ. Nová generácia tvárnic s ideálnou kombináciou vlastností – výborna pevnosť, nižšia hmotnosť a vylepšená tepelná vodivosť. Ideálna pre murovanie bez zateplenia.

Katalógové číslo: - Kategórie: ,

Popis

Tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ

 • Unikátna kombinácia pevnosti, hmotnosti a tepelnej vodivosti
 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • Vhodné pre jednovrstvové murivo bez dodatočného zateplenia
 • Spĺňa požiadavky na domy budúcich generácií

Výrobok

Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I 

Norma/predpis

EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov 

Použitie

Nosné i nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov. 

Profilovanie

S dvojitým perom, drážkou a úchopnými kapsami (PDK) alebo hladké (HL). 

Rozmerové tolerancie

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm 

Spracovanie

Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. U hladkých tvárnic sa nanáša Ytong lepiaca malta rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva používať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

Reakcia na oheň

Trieda A1 – nehorľavé
EN 13501-1 

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

Keramické obklady: 
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.

Vonkajšie omietky: 
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:

 • objemová hmotnosť 800 až 900 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
 

Technické vlastnosti – tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ

vlastnosti materiálujednotkaLambda YQ P2-300
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13)[kg/m3]300
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb[N/mm2]2,2
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY[W/mK]0,077
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU[W/m.K]0,083
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745)5/10
Merná tepelná kapacita c (EN 1745)[J/kg.K]1 000
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab[1/K]7,5.10-6
Konvenčná hodnota zmrštenia ε[mm/m]≤ 0,20
Prídržnosť[N/mm2]0,3
vlastnosti muriva
Charakteristická hodnota tiaže muriva[kN/m3]4,0
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk[N/mm2]1,25*

*) Stanovené na základe skúšok.

 

Základné údaje – presné tvárnice a murivo

profilovanierozmery 
tvárnicd × v × š
hr.
muriva
bez
omietok
tepelný odpor

R10dry

tepelný odpor

RU

súčiniteľ prestupu tepla

UU

vzduchová
nepriezvučnost
laboratórna Rw 
požiarna odolnosť smerná 
prácnosť murovania
kusov 
na 
palete
 [mm][mm][m²K/W][m²K/W][W/m2.K][dB][min][h/m3][ks/pal]
Lambda YQHL375×249×5495507,146,630,14750*REI 1801,4024
Lambda YQHL375×249×4995006,496,020,16250*REI 1801,4024
Lambda YQPDK499×249×4504505,845,420,17950*REI 1801,2518
Lambda YQPDK599×249×3753754,874,520,21339REI 1801,2024

*) Stanovené na základe skúšok.
HL – hladká, PD – pero, drážka, PDK – pero, drážka, úchopová kapsa.
Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny.
Hodnota UU stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
Platný sortiment a expedičné údaje viď aktuálny cenník.

  Ďalšie informácie

  Hmotnosť-
  Výrobca

  Ytong

  Značka

  Typ tehly

  Rozmery

  375×249×499, 375×249×549, 499×249×450, 599×249×375

  Balenie

  paleta

  Hrubá objemová hmotnosť

  Pevnosť v tlaku

  1,56 N / mm2

  Požiarna odolnosť - fragment stropu

  180 min

  Priepustnosť vodných pár

  Reakcia na oheň

  tepelno-technicke-vlastnosti

  Technické listy

  Youtube videá