Ytong P2-400 – obvodové múry

 11.80
(vrátane DPH)

Presné murovacie tvárnice P2-400 pre obvodové a nosné steny s hrubkou 250 mm, 300 mm a 375 mm Používajú sa na nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny. Vyrábajú sa v 2 prevedeniach – PDK a PD.

Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

Ytong – presná tvárnica P2-400

Presné murovacie tvárrnice P2-400 pre obvodové a nosné steny s hrubkou 300 mm a 375 mm. Používajú sa na nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny v interiérech.

Vyrábajú sa v 2 prevedenia:

 • Presná tvárnica P2-400 PDK – s dvojitým perom, s drážkou a s úchopnými kapsami
 • Presná tvárnica P2-400 PD – s dvojitým perom a s drážkou

S tvárnicami od Ytongu získate:

 • Tepelnú izoláciu – bez prídavnej izolácie. Šetrí to energiu, chráni životné prostredie a vytvára pohodu.
 • Uľahčíte prácu murárom – budú murovať rýchlejšie a presnejšie a vy ušetríte.
 • Stavbu odolnú požiarom – podľa “Rozhodnutia 96/603” Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti “A” bez skúšania a spĺňa kritéria triedy “A1” podľa STN EN 13501-1
 • Vysokú pevnosť tvárnic v každom smere.
 • Nízku objemovú hmotnosť – len 500 kg/m3
 • EKO výrobok – Ytong sa na 99% vyrába zo surovín, ktoré sú vo svete prakticky neobmedzené – kremičitý piesok, vápno a voda / recyklovateľný / výroba bez produkcie CO2 / neobsahuje škodlivé látky

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:

 • vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón

Keramické obklady:

 • priamo na murivo bez omietky

Vonkajšie omietky:

 • Ytong ľahčená omietka alebo ľahké omietky určené pre pórobetón

Doplnkové systémové produkty

 • presná tvárnica Ytong
 • vencová tvárnica Ytong
 • U profil Ytong
 • nosný preklad Ytong
 • prekladový trámec Ytong
 • nenosný preklad Ytong
 • schodiskový dielec Ytong
 • stropný dielec Ytong
 • montovaný strop
 • Malty
 • Murivová spojka
 • Náradie

Prečo presné tvárnice od Ytongu?

 • Vynikajúce teplotechnické vlastnosti – Ytong dosahuje normou predpísnaý tepelný odpor už BEZ OMIETOK
 • Minimálne tepelné mosty vďaka rovnakým tepelnoizolačným vlastnostiam.
 • Vysoká únosnosť tvárnice pre zaťaženie vo všetkých smeroch.
 • Nízky difúzny odpor.
 • Ochrana pre zvukom vďaka pórovitej štruktúre.
 • Tvárnice sú vhodné stavbu požiarnych stien.
 • Rýchle murovanie a jednoduchá úprava priamo na stavbe.
 • Homogénna stena bez dutín.
 • Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

 

Základné údaje – Presná tvárnica s perom a drážkou s úchopnou kapsou (PDK)

 výrobný
rozmer
š x v x d
požiarna
odolnosť
tepelný
odpor mur.
vo vysušenom
stave RDRY
výpočtová
hodnota
tepelného
odporu
muriva RU
počet kusov
na 1 m2
muriva
spotreba
malty na
1 m2 muriva
 [mm]min.[m2.K/W][m2.K/W][ks/m2][kg/m2]
P1,8-300499x249x300REIW 1806,245,9413,38,20
P2-350300x249x599REIW 1803,533,376,703,00
P2-350375x249x599REIW 1804,414,216,703,75
P2-350450x249x599REIW 1805,295,0613,38,20
P2-400300x249x599REIW 1803,132,976,703,00
P2-400375x249x599REIW 1803,913,716,703,75
P4-500300x249x499REIW 1802,312,198,003,00
P4-500375x249x499REIW 1802,892,748,003,75

 

Základné údaje – Presná tvárnica s perom a drážkou (PD)

 výrobný
rozmer
š x v x d
požiarna
odolnosť
tepelný
odpor mur.
vo vysušenom
stave RDRY
výpočtová
hodnota
tepelného
odporu
muriva RU
počet kusov
na 1 m2
muriva
spotreba
malty na
1 m2 muriva
 [mm]min.[m2.K/W][m2.K/W][ks/m2][kg/m2]
P2-350250x249x599REIW 1802,942,816,702,50
P2-400250x249x599REIW 1802,612,486,704,50
P2-400300x249x599REIW 1803,132,976,703,00
P2-400375x249x599REIW 1803,913,716,703,75
P2-500250x249x559REIW 1801,921,836,702,50
P4-500250x249x599REIW 1801,921,836,702,50
P4-500300x249x499REIW 1802,312,198,003,00
P4-500375x249x499REIW 1802,892,748,003,75

 

Expedičné údaje – Presná tvárnica s perom a drážkou s úchopnou kapsou (PDK)

 výrobný
rozmer
š x v x d
objem
výrobkov
na palete
počet
kusov
na palete
plocha
muriva
na palete
expedičná
palety2)
spotreba
malty na
1 paletu
 [mm][m3/pal][ks/pal][m2/pal][kg][kg/pal]
P1,8-3001)499x249x3001,118302,2545618,45
P2-350300x249x5991,342304,5063113,00
P2-350375x249x5991,342243,6063113,00
P2-350450x249x5991,118302,2552918,45
P2-400300x249x5991,342304,5072213,00
P2-400375x249x5991,342243,6072213,00
P4-500300x249x4991,118303,7575511,00
P4-500375x249x4991,118242,9875511,00

 

Expedičné údaje – Presná tvárnica s perom a drážkou (PD)

 výrobný
rozmer
š x v x d
objem
výrobkov
na palete
počet
kusov
na palete
plocha
muriva
na palete
expedičná
palety2)
spotreba
malty na
1 paletu
 [mm][m3/pal][ks/pal][m2/pal][kg][kg/pal]
P2-350250x249x5991,342365,4063113
P2-400250x249x5991,342365,4071813
P2-400300x249x5991,342304,5072213
P2-400375x249x5991,342243,6072213
P2-500250x249x5591,342365,490213
P4-500250x249x5991,342365,4090213
P4-500300x249x4991,118303,7575511
P4-500375x249x4991,118243,0075511

 

Technické vlastnosti tvárnice P2-400

 jednotkaP2-400
Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnostikg.m3400
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fbN/mm22,6
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRYW/(m.K)0,096
Výpočtová hodnota tepelnej vodivosti λUW/(m.K)0,101
Faktor difúzneho odporu μ (STN EN 1745)5/10
Merná tepelná kapacita c (STN EN 1745)kJ/(kg.K)1,0
Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb1/K7,5.10-6
Súčiniteľ konvenčného zmraštenia εmm/m0,20
PrídržnosťN/mm20,3

 

Vlastnosti materiálu tvárnice P2-400

 jednotkaP2-400
Charakteristická hodnota tiaže murivakN/m35,0
Výpočtová pevnosť muriva Rd (STN 731101)1)N/mm20,5
Súčiniteľ pretvárnosti muriva α (STN 731101)600
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk 2)N/mm21,8

  Ďalšie informácie

  Hmotnosť-
  Výrobca

  Ytong

  Značka

  Typ tehly

  Rozmery

  300x249x599, 375x249x599

  Balenie

  vo fóliach na paletách rozmeru: 1000 x 750 mm

  Mrazuvzdornost

  Hrubá objemová hmotnosť

  Pevnosť v tlaku

  2,6 N / mm2

  Požiarna odolnosť - fragment stropu

  180 min

  Priepustnosť vodných pár

  Reakcia na oheň

  tepelno-technicke-vlastnosti

  Technické listy

  Youtube videá