Ytong P2-400 – Tvárnica pre obvodové múry

 8.24
(vrátane DPH)

Presné murovacie tvárnice P2-400 pre obvodové a nosné steny s hrubkou 250 mm, 300 mm a 375 mm Používajú sa na nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny. Vyrábajú sa v 2 prevedeniach – PDK a PD.

Zrušiť výber
Katalógové číslo: - Kategórie: ,

Popis

Ytong – presná tvárnica P2-400

Presné murovacie tvárrnice P2-400 pre obvodové a nosné steny s hrubkou 300 mm a 375 mm. Používajú sa na nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny v interiérech.

Vyrábajú sa v 2 prevedenia:

 • Presná tvárnica P2-400 PDK – s dvojitým perom, s drážkou a s úchopnými kapsami
 • Presná tvárnica P2-400 PD – s dvojitým perom a s drážkou

S tvárnicami od Ytongu získate:

 • Tepelnú izoláciu – bez prídavnej izolácie. Šetrí to energiu, chráni životné prostredie a vytvára pohodu.
 • Uľahčíte prácu murárom – budú murovať rýchlejšie a presnejšie a vy ušetríte.
 • Stavbu odolnú požiarom – podľa “Rozhodnutia 96/603” Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti “A” bez skúšania a spĺňa kritéria triedy “A1” podľa STN EN 13501-1
 • Vysokú pevnosť tvárnic v každom smere.
 • Nízku objemovú hmotnosť – len 500 kg/m3
 • EKO výrobok – Ytong sa na 99% vyrába zo surovín, ktoré sú vo svete prakticky neobmedzené – kremičitý piesok, vápno a voda / recyklovateľný / výroba bez produkcie CO2 / neobsahuje škodlivé látky

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:

 • vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón

Keramické obklady:

 • priamo na murivo bez omietky

Vonkajšie omietky:

 • Ytong ľahčená omietka alebo ľahké omietky určené pre pórobetón

Doplnkové systémové produkty

 • presná tvárnica Ytong
 • vencová tvárnica Ytong
 • U profil Ytong
 • nosný preklad Ytong
 • prekladový trámec Ytong
 • nenosný preklad Ytong
 • schodiskový dielec Ytong
 • stropný dielec Ytong
 • montovaný strop
 • Malty
 • Murivová spojka
 • Náradie

Prečo presné tvárnice od Ytongu?

 • Vynikajúce teplotechnické vlastnosti – Ytong dosahuje normou predpísnaý tepelný odpor už BEZ OMIETOK
 • Minimálne tepelné mosty vďaka rovnakým tepelnoizolačným vlastnostiam.
 • Vysoká únosnosť tvárnice pre zaťaženie vo všetkých smeroch.
 • Nízky difúzny odpor.
 • Ochrana pre zvukom vďaka pórovitej štruktúre.
 • Tvárnice sú vhodné stavbu požiarnych stien.
 • Rýchle murovanie a jednoduchá úprava priamo na stavbe.
 • Homogénna stena bez dutín.
 • Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

 

Základné údaje – Presná tvárnica s perom a drážkou s úchopnou kapsou (PDK)

  výrobný
rozmer
š x v x d
požiarna
odolnosť
tepelný
odpor mur.
vo vysušenom
stave RDRY
výpočtová
hodnota
tepelného
odporu
muriva RU
počet kusov
na 1 m2
muriva
spotreba
malty na
1 m2 muriva
  [mm] min. [m2.K/W] [m2.K/W] [ks/m2] [kg/m2]
P1,8-300 499x249x300 REIW 180 6,24 5,94 13,3 8,20
P2-350 300x249x599 REIW 180 3,53 3,37 6,70 3,00
P2-350 375x249x599 REIW 180 4,41 4,21 6,70 3,75
P2-350 450x249x599 REIW 180 5,29 5,06 13,3 8,20
P2-400 300x249x599 REIW 180 3,13 2,97 6,70 3,00
P2-400 375x249x599 REIW 180 3,91 3,71 6,70 3,75
P4-500 300x249x499 REIW 180 2,31 2,19 8,00 3,00
P4-500 375x249x499 REIW 180 2,89 2,74 8,00 3,75

 

Základné údaje – Presná tvárnica s perom a drážkou (PD)

  výrobný
rozmer
š x v x d
požiarna
odolnosť
tepelný
odpor mur.
vo vysušenom
stave RDRY
výpočtová
hodnota
tepelného
odporu
muriva RU
počet kusov
na 1 m2
muriva
spotreba
malty na
1 m2 muriva
  [mm] min. [m2.K/W] [m2.K/W] [ks/m2] [kg/m2]
P2-350 250x249x599 REIW 180 2,94 2,81 6,70 2,50
P2-400 250x249x599 REIW 180 2,61 2,48 6,70 4,50
P2-400 300x249x599 REIW 180 3,13 2,97 6,70 3,00
P2-400 375x249x599 REIW 180 3,91 3,71 6,70 3,75
P2-500 250x249x559 REIW 180 1,92 1,83 6,70 2,50
P4-500 250x249x599 REIW 180 1,92 1,83 6,70 2,50
P4-500 300x249x499 REIW 180 2,31 2,19 8,00 3,00
P4-500 375x249x499 REIW 180 2,89 2,74 8,00 3,75

 

Expedičné údaje – Presná tvárnica s perom a drážkou s úchopnou kapsou (PDK)

  výrobný
rozmer
š x v x d
objem
výrobkov
na palete
počet
kusov
na palete
plocha
muriva
na palete
expedičná
palety2)
spotreba
malty na
1 paletu
  [mm] [m3/pal] [ks/pal] [m2/pal] [kg] [kg/pal]
P1,8-3001) 499x249x300 1,118 30 2,25 456 18,45
P2-350 300x249x599 1,342 30 4,50 631 13,00
P2-350 375x249x599 1,342 24 3,60 631 13,00
P2-350 450x249x599 1,118 30 2,25 529 18,45
P2-400 300x249x599 1,342 30 4,50 722 13,00
P2-400 375x249x599 1,342 24 3,60 722 13,00
P4-500 300x249x499 1,118 30 3,75 755 11,00
P4-500 375x249x499 1,118 24 2,98 755 11,00

 

Expedičné údaje – Presná tvárnica s perom a drážkou (PD)

  výrobný
rozmer
š x v x d
objem
výrobkov
na palete
počet
kusov
na palete
plocha
muriva
na palete
expedičná
palety2)
spotreba
malty na
1 paletu
  [mm] [m3/pal] [ks/pal] [m2/pal] [kg] [kg/pal]
P2-350 250x249x599 1,342 36 5,40 631 13
P2-400 250x249x599 1,342 36 5,40 718 13
P2-400 300x249x599 1,342 30 4,50 722 13
P2-400 375x249x599 1,342 24 3,60 722 13
P2-500 250x249x559 1,342 36 5,4 902 13
P4-500 250x249x599 1,342 36 5,40 902 13
P4-500 300x249x499 1,118 30 3,75 755 11
P4-500 375x249x499 1,118 24 3,00 755 11

 

Technické vlastnosti tvárnice P2-400

  jednotka P2-400
Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti kg.m3 400
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm2 2,6
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY W/(m.K) 0,096
Výpočtová hodnota tepelnej vodivosti λU W/(m.K) 0,101
Faktor difúzneho odporu μ (STN EN 1745) 5/10
Merná tepelná kapacita c (STN EN 1745) kJ/(kg.K) 1,0
Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 7,5.10-6
Súčiniteľ konvenčného zmraštenia ε mm/m 0,20
Prídržnosť N/mm2 0,3

 

Vlastnosti materiálu tvárnice P2-400

  jednotka P2-400
Charakteristická hodnota tiaže muriva kN/m3 5,0
Výpočtová pevnosť muriva Rd (STN 731101)1) N/mm2 0,5
Súčiniteľ pretvárnosti muriva α (STN 731101) 600
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk 2) N/mm2 1,8

Ďalšie informácie

Výrobca

Ytong

Značka

Typ tehly

Rozmery

300x249x599, 375x249x599

Balenie

vo fóliach na paletách rozmeru: 1000 x 750 mm

Mrazuvzdornost

Nasiakavosť

Hrubá objemová hmotnosť

Pevnosť v tlaku

2,6 N / mm2

Požiarna odolnosť - fragment stropu

180 min

Priepustnosť vodných pár

Reakcia na oheň

tepelno-technicke-vlastnosti