Ytong – vencové tvárnice

 12.00 15.00
(vrátane DPH)

Vencová tvárnica Ytong je dvojvrstvová doska zložená z pórobetónovej tvárnice P4-550 hrúbky 50 mm a tepelnej izolácie EPS grafit hrúbky 75 mm.Používa sa ako stratené debnenie stužujúceho obvodového venca stropu, dodatočné zateplenie vonkajších stien.

Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

Ytong – vencové tvárnice

Vencová tvárnica je dvojvrstvová doska zložená z pórobetónovej tvárnice P4-550 hrúbky 50 mm a tepelnej izolácie EPS grafit hrúbky 75 mm.Používa sa ako stratené debnenie stužujúceho obvodového venca stropu, dodatočné zateplenie vonkajších stien .

 • Jednoduché stratené debnenie
 • Optimálna tepelná izolácia stropu
 • Jednoduchá montáž
 • Jednoduchá úprava rozmerov
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

Norma/predpis

SK Technické osvedčenie SK TP-15/0022.

Profilovanie

Hladké

Spracovanie

Osadzujú sa tak, že pórobetón tvorí vonkajšiu vrstvu. Na osadenie použiť tenkovrstvovú maltu a dbať na plnoplošné vymaltovanie styčných škár.

Odporučené vlastnosti omietky:

 • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

Technické vlastnosti – vencové tvárnice

    
vlastnosti materiálu:jednotkaP4,-550EPS
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13)[kg/m³]55030-40
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb[N/mm2]5,00,3
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY[W/mK]0,140
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU[W/m.K]0,1460,035
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745)5/10100-220
Merná tepelná kapacita c (EN 1745)[kJ/kg.K]1000
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab1/K7,5.10-6
Konvenčná hodnota zmrštenia ε[mm/m]≤ 0,20
Prídržnosť[N/mm2]0,3
Hrúbka[mm]5075

 

Základné údaje – vencové tvárnice

výrobok
 
hr. muriva
bez omietok
rozmery
d × v × š
tepelný
odpor
R10DRY
tepelný
odpor
RU
spotreba
malty
kusov
na palete
počet
kusov
typ[mm][mm][m².K/W][m².K/W][kg/m²][ks/m²][ks/m]
125/250125599×249×1252,532,501,8241,67
125/200125599×199×1252,532,501,8241,67

  Ďalšie informácie

  Hmotnosť-
  Značka

  ,

  Výrobca

  Ytong

  Typ tehly

  Rozmery

  599×199×125, 599×249×125

  Technické listy

  Youtube videá