YTONG Tvárnice UNIVERZAL PD P3-450 250x249x599

Rezervované, preverte si dostupnosť telefonicky

Murovacie tvárnice YTONG UNIVERZAL PD P3-450 250x249x599.

Katalógové číslo: YTONG 250 P3-450 Kategórie:

Popis

Presné tvárnice pre obvodové a nosné steny

  • Unikátne tepelnoizolačné vlastnosti
  • Jednoduché a rýchle murovanie bez odpadu
  • Rovnaké technické vlastnosti vo všetkých smeroch

Výrobok

Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I. 

Norma/predpis

EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov.

Použitie

Nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.

Profilovanie

S dvojitým perom, drážkou (PD)a úchopnými kapsami (PDK) alebo hladké (HL).

Spracovanie

Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky. Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

Reakcia na oheň

Trieda A1 – nehorľavé EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačnás možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

Keramické obklady: 
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.

Vonkajšie omietky: 
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:

  • objemová hmotnosť 800 až 1 200 Kg/m³
  • pevnosť v tlaku 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) – podľa odporučenej skladby výrobcu.

Základné údaje – tvárnice Univerzal

profi-lovaniehr.
muriva bez omietok
rozmery 
d × v × š
tepelný odpor

R10,dry

tepelný odpor

RU

súčiniteľ prestupu 
teplaUU
vzduchová
neprůz-
vučnosť
laboratórnaRw 
požiarna odolnosťspotreba maltysmerná
prácnosť
murovania
kusov na paletě
 [mm][mm][m²K/W][m²K/W][W/m2.K][dB][min][kg/m²][h/m3][ks]
PDK375599 × 249 × 3753,413,230,29448REI 1803,81,2024
PDK300599 × 249 × 3002,732,590,36246REI 1803,01,3030
PD250599 × 249 × 2502,272,160,42945REI 1802,51,5036

Ďalšie informácie

Výrobca

Ytong

Značka

Typ tehly

,

Rozmery

250x249x599

Technické listy

Youtube videá