YTONG Tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ PDK P2-300

 8.98
(vrátane DPH)

V roku 2016 Ytong predstavil NOVINKU – tepelnoizolačnú tvárnicu Lambda YQ. Nová generácia tvárnic s ideálnou kombináciou vlastností – výborna pevnosť, nižšia hmotnosť a vylepšená tepelná vodivosť. Ideálna pre murovanie bez zateplenia.

Zrušiť výber
Katalógové číslo: - Kategórie: ,

Popis

Ytong – Tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ

NOVINKA roku 2016 – Tvárnica Lambda YQ. Nový produktový rad obvodových tvárnic YQ s vylepšenými statickými a tepelnotechnickými vlastnosťami. Tvárnice Lambda sú vyrobené z autoklávovaného pórobetónu kategórie I. Majú hrubku 375 mm, 450 mm a 500 mm. Používajú sa na nosné a nenosné obvodové steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.

Vyrábajú sa v 2 prevedenia:
• PDK – s dvojitým perom, s drážkou a s úchopnými kapsami
• Hladké

Prečo je Lambda YQ dobrá pre Váš dom?
• Jedinečné spojenie pevnosti, hmotnosti a tepelnej vodivosti.
• Výborne tepelnoizolačné vlastnosti.
• Vhodná pre jednovrstvové murovanie.
• Nie je potrebné dodatočné zateplenie – od 1.1.2016 podľa STN 730540-2 2012 sú murivá s hrúbkou 450 a 500 mm vhodné na stavbu ultranízkoenergetických domov alebo domov s takmer nulovou potrebou energie, a to aj bez zateplenia.
• Spĺňa požiadavky na domy budúcich generácií.
• Homogénna, dá sa ľubovoľne rezať a otáčať podľa potreby.
• EKO materiál s takmer neobmedzenou životnosťou.
Prečo je Lambda YQ lepšia ako jej predchodkyňa Lambda+ (P2-350) :
• Má nižšiu objemovú hmostnosť bez výrazneho poklesu pevnosti
o Pevnosť murovacích prvkov v tlaku je 2,2 N/mm2 / Lambda+ : 2,5 N/mm2
o Pevnosť muriva v tlaku 1,56 N/mm2 / Lambda+ : 1,74 N/mm2
• Znížená objemová hmotnosť a zlepšenie štruktúry materiálu prinieslo cielený efekt zlepšenia súčiniteľa tepelnej vodivosti vo vysušenom stave λ10, dry = 0,077 W/(m . K) / Lambda+ : 0,085 W/(m . K)
• Pokles hmotnosti samostných tvárnic – tvárnice s hrúbkou 450mm sú o ¼ ľahšie ako Lambda+
Povrchové úpravy
Keramické obklady:
o priamo na murivo bez omietky
Vonkajšie omietky:
o Ytong ľahčená omietka, vhodná pre exteriér aj interiér.

Parametre omietky:
• pevnosť v tlaku: kategória CS II; 1,5–5,0 N/mm²
• zrnitosť 1,2 mm
• objemová hmotnosť zatvrdnu¬tej omietky: cca 850 kg/m3
• priľnavosť ≥ 0,08 N/mm²
• koeficient priepustnosti pre vodnú paru μ ≤ 10
• tepelná vodivosť λ10,dry ≤ 0,21 W/(m.K) pro 50 %
• kapilárna absorpcia vody max. W2; C ≤ 0,20 kg/m² .min0,5
• odporúčaná hrúbka omietky vonkajšia 10–15 mm
• odporúčaná hrúbka omietky vnútorná 5–10 mm
• minimálna hrúbka vrstvy omietky 5 mm
• vonkajšia omietka musí byť vystužená sklovláknitou tkaninou Ytong (160 g/m², R131, A101)
• vnútorná omietka sa odporúča vystužiť sklovláknitou tkaninou Ytong (160 g/m², R131, A101)

Základné údaje – Lambda YQ

  rozmery
tvárnicš x v x d
hr.
muriva
tepelný odpor

Rdry

tepelný odpor

RU

súčiniteľ prestupu tepla

UU

nepriezvučnosť

Rw

požiarna odolnosť

REIW

  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min]
Lambda YQ P2-300 PDK 375 × 249 × 599 375 4,87 4,52 0,213 40 180
Lambda YQ P2-300 PDK 450 × 249 × 499 450 5,84 5,42 0,179 44 180
Lambda YQ P2-300 450 × 249 × 499 450 5,84 5,42 0,179 44 180
Lambda YQ P2-300 499 × 249 × 450 500 6,49 6,02 0,161 45 180

 

Expedičné údaje – Lambda YQ

  rozmery tvárnic
š x v x d
spotreba malty na 1m2muriva
HL/PDK
smerná prácnosť murovania počet kusov na palete obsah palety plocha muriva na palete
  [mm] [kg/m2] [h/m3] [ks] [m3] [m2]
Lambda YQ P2-300 PDK 375×249×599 3,8 1,50 24 1,342 3,60
Lambda YQ P2-300 PDK 450×249×499 4,5 1,30 18 1,006 2,25
Lambda YQ P2-300 450×249×499 6,8 1,35 18 1,006 2,25
Lambda YQ P2-300 499×249×450 7,7 1,50 18 1,006 2,03

Platný sortiment a expedičné údaje viď aktuálny cenník Ytong (kontaktujte nás)
*Tvárnice 450 × 249 × 499 mm ukladané kolmo na smer muriva.
Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny.
Hodnota UU stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.

Technické vlastnosti tvárnice LambdaYQ

značka pórobetónu:   P2-300
Pevnosť murovacích prvkov v tlaku fb (EN 772-1) [N/mm2] 2,2
Objemová hmotnosť murovacích prvkov v suchom stave max. [kg/m3] 300
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (P=50%) λ10,DRY [W/mK] 0,077
Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti muriva λU [W/m.K] 0,083
Faktor difúzneho odporu µ 5/10
Merná tepelná kapacita c [kJ/kg.K] 1,0
Vlhkostné pretvorenie, súč. zmrštenia ε [mm/m] 0,2
Prídržnosť [N/mm2] 0,3
Charakter. hodnota vlastnej tiaže muriva (STN EN 1991-1-1) [kN/m3] 4,0
Charakter. pevnosť muriva v tlaku fk (STN EN 1996-1-1)) [N/mm2] 1,56

Ďalšie informácie

Výrobca

Ytong

Značka

Typ tehly

Rozmery

375x249x599, 450x249x499, 499×249×450