LEPENKA VO VEDRE

 22.40 126.50
(vrátane DPH)

LEPENKA VO VEDRE – dvojzložková hydroizolácia, ktorá toho vie viac

Katalógové číslo: - Kategórie: ,

Popis

Milí zákazníci,

cena za dopravu sa v našom e-shope počíta z hmotnosti produktu (resp. z hmotnosti celej objednávky). Pri tekutých lepenkách je hmotnosť produktu zvýšená o 1 kg, nakoľko výrobcom stanovená hmotnosť predstavuje obsah vedra, no pre posielanie tovaru kuriérom musíme brať do úvahy celkovú hmotnosť tovaru.

Veríme,  že to danú skutočnosť pochopíte.

Ďakujeme

LEPENKA VO VEDRE je dvojzložková, trvalo pružná polymércementová hmota určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov. Používa sa na utesnenie povrchu betónových konštrukcií v hydrotechnických stavbách, vo vodárenstve a ako tesniaca vrstva pod keramické obklady alebo iné nášľapné vrstvy v kúpeľniach, bazénoch a vodných nádržiach. Má dobrú priľnavosť ku kovovým podkladom, ktoré je schopná svojou alkalitou chrániť pred rozbehom koróznych procesov. Je možné použiť ako trvalo účinnú protiradónovú ochranu. Je použiteľná na nátery nádrží a potrubí na pitnú vodu. LEPENKA VO VEDRE nie je určená na estetickú finalizáciu povrchu.

LEPENKA VO VEDRE je dvojzložková, trvalo pružná hydroizolačná hmota tvorená zo suchej zložky na anorganickej báze a vodou riediteľnej modifikovanej polymérnej disperzie.

výhody, použitie:

 • dodávaná v stanovenom pomere zložiek
 • výborná spracovateľnosť, nanáša sa štetcom alebo valčekom
 • nanesenie je možné už po 7 dňoch od položenia betónu (vlhkosť max. 30 %)
 • výborná priľnavosť k podkladu (vrátane umakartu, starej dlažby, asfaltu a pod.)
 • trvalo odoláva vysokému vodnému pretlaku, je vhodná aj na anhydritové podlahy
 • vysoká pružnosť a dlhšia životnosť v porovnaní s asfaltovou lepenkou
 • je odolná voči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
 • chráni betón pred narúšajúcimi vplyvmi prostredia
 • odoláva trvalému pôsobeniu kyslých roztokov do pH 1,5 a zásaditých roztokov do pH 13,0, odoláva aj ropným produktom
 • vytvára účinnú bariéru voči prienikom radónu (pri hrúbke náteru 2 mm), odoláva biodegradácii
 • má výbornú UV stabilitu

aplikácia:

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť prevlhčený, nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETÓN. Na zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ. V prípade exteriérových aplikácií je nevyhnutné, aby podkladné vrstvy boli mrazuvzdorné.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA VO VEDRE je dodávaná už v stanovenom pomere suchej a kvapalnej zložky, ktorý predstavuje 2,8 : 1 hmotnostnej (objemovo tomu zodpovedajú 2 diely suchej zložky na 1 diel kvapalnej zložky). Vlastná príprava sa vykonáva tak, že k tekutej zložke sa postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo zložky suchej, až je dosiahnutá konzistencia vhodná na nanášanie. Na miešanie je možné použiť bežné pomalobežné vrtuľové miešadlo. Podľa použitého spôsobu nanášania alebo účelu použitia možno pridať až 10 % vody. Pri prípadnom dorieďovaní náteru je nutné zmes dokonale premiešať.

POUŽITIE:

LEPENKA VO VEDRE sa nanáša štetcom alebo valčekovaním, a to najmenej v dvoch až troch vrstách. Nanášanie je vhodné vykonávať tzv. krížom (ťahom štetca v navzájom kolmých smeroch). Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať vždy po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená min. hrúbka náteru pre protiradónovú alebo parotesnú izoláciu je 2 mm. Minimálna hrúbka náteru exponovaného tlakovej vode musí činiť 1,5 mm. V ostatných prípadoch je min. hrúbka náteru 1 mm. Pri styku s pitnou vodou je použiteľný s podmienkou, že bude aplikovaný pri väčších nádržiach (ev. vodovodných rúrkach väčších rozmerov) tak, aby pomer ošetrenej plochy k objemu vody bol minimálne 1:10 (ošetrená plocha v cm? : objemu vody v cm?). Pri styku s bazénovou vodou možno tento materiál použiť bez obmedzenia. Je potrebné dbať , aby čerstvý náter príliš rýchlo nevyschol, pretože potom nestačí polymérna zložka vytvoriť dostatočne pevné väzby a materiál má zníženú pružnosť. Doporučujeme preto aplikovať LEPENKU VO VEDRE pri vhodnom počasí. Je tiež vylúčené po aplikácii akýmkoľvek spôsobom pridávať zámesovú vodu, rosiť alebo vlhčiť čerstvý náter. Všetky praskliny v podklade, rohy, napojenia a ďalšie špecifické partie je potrebné riešiť pomocou TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku v súlade so systémom 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

Ďalšie informácie

Hmotnosť-
Balenie

20,4 kg (15 kg + 5,4 l), 34 kg (25 kg + 9l), 4,1 kg (3 kg +1,1 kg), 9,5 kg (7 kg + 2,5 l)

Technické listy

Technicky list lepenka vo vedre (84,25 kB)

Youtube videá