Druhý život vášho odpadu

Kompostovanie je jeden najjednoduchších spôsobov recyklácie biologických odpadov. Kompostovaním znížime množstvo odpadu a vyrobíme si kvalitné hnojivo do záhrady a zároveň šetríme životné prostredie. Biologický odpad, ktorý by skončil na skládke sa mení na kvalitný humus, ktorý sa dá zúžitkovať.

 Dizajn bez názvu

Čo všetko môžeme kompostovať?

V rámci kompostovania je možné využiť skoro všetky netoxické a chemicky neošetrené organické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti a v našich záhradách:

 • Bioodpad z domácnosti (zvyšky ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny, niektoré potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety, vychladnutý popol z dreva, či zemina)
 • Bioodpad zo záhrady (piliny, štiepky, slamy, kvety, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, hnoj, burina, najmä bez semien. V menšom množstve aj odpad z citrusových plodov, orechové lístie, podrvené orechové škrupiny, zvyšky varenej potravy, odrezky tují, či viniča)
 • Iný odpad organického pôvodu (kartón, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky, použitý papier na pečenie a kuchynské utierky).

Čo nemôžeme kompostovať?

 • Mliečne výrobky
 • Surové mäso
 • Kovy, tetrapakové obaly, konzervy, plasty, sklo
 • Chemikálie, oleje
 • Lieky a podobné produkty
 • Prach z vysávača, ohorky z cigariet,
 • Farebné časopisy,
 • Priemyselne spracované suroviny.

Dlhodobým mýtom v procese kompostovania je, že orechové lístie, odpad z citrusových plodov a burina do kompostu nepatria. Faktom však je, že aj tie možno kompostovať, avšak musia byť dodržané správne postupy.

Pravidlom úspešného kompostovania je rôznorodá skladba materiálov, optimálna vlhkosť a dostatok vzduchu. Správne vlastnosti dosiahneme najmä zvolením správneho kompostéra. Jeho dizajn dokáže urýchliť proces tvorby kompostu. Kompostér si možno vyrobiť alebo kúpiť. Ak sa rozhodnete pre kúpu je potrebné si pri jeho výbere všímať viacero parametrov. Okrem tvaru a vzhľadu musíme brať ohľad aj na veľkosť, hrúbku stien, či druh materiálu z ktorého je vyrobený. Pokiaľ ide o veľkosť platí, že na 1m2 prislúcha 1 l kompostéra. Čím má kompostér hrubšie steny, tým je stabilnejší.

kompost

Kúpili sme kompostér, kam s ním?

Ideálne miesto pre umiestnenie kompostéra je polotieň, niekde na konci záhrady. Nemal by byť umiestnený v blízkosti zdroja pitnej vody, ani v zaplavovanom území, ani na priamom slnku. Okolo neho by mal byť dostatočný priestor na možnosť manipulácie s náradím spojených s kompostovaním. Kompostér musí byť v priamom kontakte s pôdou kvôli zlepšeniu prístupu organizmov z pôdy. Len tak môžeme naplno využiť všetky výhody kompostu. 

Výhodou hotového kompostu je, že ním pôdu neprehnojíme a dodáme pôde humus, organické látky a pôvodne organizmy. Pri aplikácii do pôdy ho zmiešame s hnojivom a zapracujeme na jar alebo jeseň. Možno ho využiť prakticky všade. Pri pestovaní ovocných a okrasných rastlín, zeleniny, či viniča.