Prísady do betónu

Do ponuky prísad do betónu sme zaradili zimné prísady, vodotesné prísady aj superplastifikačné prísady od overených výrobcov Soudal či Den Braven.
Najčastejšie vyhľadávanými prísadami do betónu sú zimné prísady s protimrazovým účinkom. Zimné prísady do betónu znižujú teplotu zamŕzania vody v zmesi, skracujú čas, ktorý je potrebný k jej vytvrdnutiu a umožňujú dosiahnuť vysokú počiatočnú pevnosť aj pri nízkych teplotách. Pri použití protimrazových prísad je možné pracovať s betónom aj v zimnom období pri mínusových teplotách.
Vyhľadávanými sú tiež vodotesné prísady. Používajú sa na materiály, ktoré musia zadržiavať alebo viesť vodu. Vodotesné prísady znižujú nasiakavosť a priepustnosť výsledného materiálu, vhodné je ich použitia na podlahy, základy budov, pivnice, strechy či montážne jamy, ktoré odolávajú vonkajšiemu tlaku vody

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky