Ytong P2-500 – Tvárnica pre nenosné steny

 2.71 5.42
(vrátane DPH)

Presné tvárnice Ytong pre nenosné steny. Tvárnice P2-500 s hladkými styčnými plochami na jednoduché murovanie bez odpadu, ekologicky nezávadné, s vysokou požiarnou odolnosťou.

Zrušiť výber
Katalógové číslo: - Kategórie: ,

Popis

Ytong – presná tvárnica P2-500

Presné murovacie tvárnice pre nenosné steny. Presné tvárnice P2-500 sa vyrábajú s hrúbkkou 75 mm, 100 mm, 125 a 150 mm a majú hladké styčné plochy. Pričom presné tvárnice s hrúbkou 100 mm a 150 mm sa vyrábajú aj s perom a drážkou (PD).

S tvárnicami od Ytongu získate:

 • Uľahčíte prácu murárom – budú murovať rýchlejšie a presnejšie a vy ušetríte.
 • Stavbu odolnú požiarom – podľa “Rozhodnutia 96/603” Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti “A” bez skúšania a spĺňa kritéria triedy “A1” podľa STN EN 13501-1
 • Vysokú pevnosť tvárnic v každom smere.
 • Nízku objemovú hmotnosť – len 500 kg/m3
 • EKO výrobok – Ytong sa na 99% vyrába zo surovín, ktoré sú vo svete prakticky neobmedzené – kremičitý piesok, vápno a voda / recyklovateľný / výroba bez produkcie CO2 / neobsahuje škodlivé látky

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:

 • Vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na omietanie pórobetónu.
 • Technologický postup, príprava podkladu, hrúbka vrstiev, doba zrenia, povrchová úprava musia byť špecifikované výrobcom omietky.

Keramické obklady:

 • Priamo na murivo bez omietky

Doplnkové systémové produkty

 • Ytong – nenosný preklad
 • Ytong – nenosný oblúkový preklad
 • Ytong – prekladový trámec
 • Malty
 • Murivová spojka
 • Náradie

Prečo presné tvárnice od Ytongu?

 • Vynikajúce teplotechnické vlastnosti – Ytong dosahuje normou predpísnaý tepelný odpor už BEZ OMIETOK
 • Minimálne tepelné mosty vďaka rovnakým tepelnoizolačným vlastnostiam.
 • Vysoká únosnosť tvárnice pre zaťaženie vo všetkých smeroch.
 • Nízky difúzny odpor.
 • Ochrana pre zvukom vďaka pórovitej štuktúre.
 • Tvárnice sú vhodné stavbu požiarných stien.
 • Rýchle murovanie a jednoduchá úprava priamo na stavbe.
 • Homogénna stena bez dutín.
 • Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Základné údaje

  výrobný
rozmer
š x v x d
požiarna
odolnosť
index
vzduchovej
nepriezvučnosti
RW
tepelný
odpor mur.
vo vysušenom
stave RDRY
výpočtová
hodnota
tepelného
odporu
muriva RU
počet kusov
na 1 m2
muriva
spotreba
malty na
1 m2 muriva
  [mm] min. [dB] [m2.K/W] [m2.K/W] [ks/m2] [kg/m2]
P4-500 50x249x599 EIW 30 6,7 0,80
P2-500 75x249x599 EIW 60 34 6,7 1,10
P2-500 100x249x599 EIW 120 37 0,77 0,73 6,7 1,45 / 1,1
P2-500 PD 100x249x599 EIW 120 37 0,77 0,73 6,7 1,45 / 1,1
P2-500 125x249x599 EIW 120 39 0,96 0,91 6,7 1,80
P2-500 150x249x599 EIW 120 41 1,15 1,10 6,7 2,15 / 1,5
P2-500 PD 150x249x599 EIW 120 41 1,15 1,10 6,7 2,15 / 1,5

Expedičné údaje

  výrobný
rozmer
š x v x d
objem
výrobkov
na palete
počet
kusov
na palete
plocha
muriva
na palete
expedičná
hmotnosť
palety1)
spotreba
malty na
1 paletu
  [mm] [m3/pal] [ks/pal] [m2/pal] [kg] [kg] [kg/pal]
P4-500 50x249x5992) 1,163 156 23,4 1073 19
P2-500 75x249x599 1,342 120 18,00 893 18
P2-500 100x249x5993) 1,342 90 13,50 893 19 / 15
P2-500 PD 100x249x5993) 1,342 90 13,50 893 19 / 15
P2-500 125x249x599 1,342 72 10,80 893 1068 19
P2-500 150x249x5993) 1,342 60 9,00 893 1067 19 / 14
P2-500 PD 150x249x5993) 1,342 60 9,00 893 1067 19 / 14

1) Expedičná hmotnosť palety je vypočítaná z priemernej objemovej hmotnosti pri 30% hmotnostnej vlhkosti, vrátane palety.
2) Výrobok na palete je vybavený ochrannou vrstvou pórobetónu, alternatívne bez ochrannej vrstvy pri počte 144 ks na palete.
3) Priečkové tvárnice šírky 100 a 150 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami aj s perom a drážkou.

Ďalšie informácie

Výrobca

Ytong

Značka

Typ tehly

Rozmery

100x249x599, 125x249x599, 150x249x599, 200x249x599, 75x249x599

Mrazuvzdornost

Balenie

vo fóliach na paletách rozmeru: 1200 x 750 mm

Nasiakavosť

Hrubá objemová hmotnosť

Pevnosť v tlaku

2,8 N / mm2

Požiarna odolnosť - fragment stropu

180 min/ hrúbka 150 a 125 mm 120 min/ hrúbka 100 a 75 mm

Priepustnosť vodných pár

Reakcia na oheň

tepelno-technicke-vlastnosti