Ytong P2-500 – Tvárnica pre nenosné steny

 3.85 6.89
(vrátane DPH)

Presné tvárnice Ytong pre nenosné steny. Tvárnice P2-500 s hladkými styčnými plochami na jednoduché murovanie bez odpadu, ekologicky nezávadné, s vysokou požiarnou odolnosťou.

Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

Ytong – presná tvárnica P2-500

Presné murovacie tvárnice pre nenosné steny. Presné tvárnice P2-500 sa vyrábajú s hrúbkkou 75 mm, 100 mm, 125 a 150 mm a majú hladké styčné plochy. Pričom presné tvárnice s hrúbkou 100 mm a 150 mm sa vyrábajú aj s perom a drážkou (PD).

S tvárnicami od Ytongu získate:

 • Uľahčíte prácu murárom – budú murovať rýchlejšie a presnejšie a vy ušetríte.
 • Stavbu odolnú požiarom – podľa “Rozhodnutia 96/603” Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti “A” bez skúšania a spĺňa kritéria triedy “A1” podľa STN EN 13501-1
 • Vysokú pevnosť tvárnic v každom smere.
 • Nízku objemovú hmotnosť – len 500 kg/m3
 • EKO výrobok – Ytong sa na 99% vyrába zo surovín, ktoré sú vo svete prakticky neobmedzené – kremičitý piesok, vápno a voda / recyklovateľný / výroba bez produkcie CO2 / neobsahuje škodlivé látky

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:

 • Vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na omietanie pórobetónu.
 • Technologický postup, príprava podkladu, hrúbka vrstiev, doba zrenia, povrchová úprava musia byť špecifikované výrobcom omietky.

Keramické obklady:

 • Priamo na murivo bez omietky

Doplnkové systémové produkty

 • Ytong – nenosný preklad
 • Ytong – nenosný oblúkový preklad
 • Ytong – prekladový trámec
 • Malty
 • Murivová spojka
 • Náradie

Prečo presné tvárnice od Ytongu?

 • Vynikajúce teplotechnické vlastnosti – Ytong dosahuje normou predpísnaý tepelný odpor už BEZ OMIETOK
 • Minimálne tepelné mosty vďaka rovnakým tepelnoizolačným vlastnostiam.
 • Vysoká únosnosť tvárnice pre zaťaženie vo všetkých smeroch.
 • Nízky difúzny odpor.
 • Ochrana pre zvukom vďaka pórovitej štuktúre.
 • Tvárnice sú vhodné stavbu požiarných stien.
 • Rýchle murovanie a jednoduchá úprava priamo na stavbe.
 • Homogénna stena bez dutín.
 • Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Základné údaje

 výrobný
rozmer
š x v x d
požiarna
odolnosť
index
vzduchovej
nepriezvučnosti
RW
tepelný
odpor mur.
vo vysušenom
stave RDRY
výpočtová
hodnota
tepelného
odporu
muriva RU
počet kusov
na 1 m2
muriva
spotreba
malty na
1 m2 muriva
 [mm]min.[dB][m2.K/W][m2.K/W][ks/m2][kg/m2]
P4-50050x249x599EIW 306,70,80
P2-50075x249x599EIW 60346,71,10
P2-500100x249x599EIW 120370,770,736,71,45 / 1,1
P2-500 PD100x249x599EIW 120370,770,736,71,45 / 1,1
P2-500125x249x599EIW 120390,960,916,71,80
P2-500150x249x599EIW 120411,151,106,72,15 / 1,5
P2-500 PD150x249x599EIW 120411,151,106,72,15 / 1,5

Expedičné údaje

 výrobný
rozmer
š x v x d
objem
výrobkov
na palete
počet
kusov
na palete
plocha
muriva
na palete
expedičná
hmotnosť
palety1)
spotreba
malty na
1 paletu
 [mm][m3/pal][ks/pal][m2/pal][kg][kg][kg/pal]
P4-50050x249x5992)1,16315623,4107319
P2-50075x249x5991,34212018,0089318
P2-500100x249x5993)1,3429013,5089319 / 15
P2-500 PD100x249x5993)1,3429013,5089319 / 15
P2-500125x249x5991,3427210,80893106819
P2-500150x249x5993)1,342609,00893106719 / 14
P2-500 PD150x249x5993)1,342609,00893106719 / 14

1) Expedičná hmotnosť palety je vypočítaná z priemernej objemovej hmotnosti pri 30% hmotnostnej vlhkosti, vrátane palety.
2) Výrobok na palete je vybavený ochrannou vrstvou pórobetónu, alternatívne bez ochrannej vrstvy pri počte 144 ks na palete.
3) Priečkové tvárnice šírky 100 a 150 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami aj s perom a drážkou.

  Ďalšie informácie

  Hmotnosť-
  Výrobca

  Ytong

  Značka

  Typ tehly

  Rozmery

  100x249x599, 125x249x599, 150x249x599, 200x249x599, 75x249x599

  Mrazuvzdornost

  Balenie

  vo fóliach na paletách rozmeru: 1200 x 750 mm

  Hrubá objemová hmotnosť

  Pevnosť v tlaku

  2,8 N / mm2

  Požiarna odolnosť - fragment stropu

  180 min/ hrúbka 150 a 125 mm 120 min/ hrúbka 100 a 75 mm

  Priepustnosť vodných pár

  Reakcia na oheň

  tepelno-technicke-vlastnosti

  Technické listy

  Youtube videá