cca 2 167 kg/m3 (čerstvej malty) / 2 110 kg/m3 (v zatvrdnutom stave)

Zobrazený jediný výsledok

Zobrazený jediný výsledok