cca 2 hodiny v závislosti od okolitej teploty a vlhkost

Späť
close

Facebook